Saltar al contenido

.

SAR

Donostia, 2022

.

Etxebizitza eraberritzea:
Donostiako alde zaharreko etxebizitza honek 3 estantzia nagusi ditu, eta bakoitzak 3 erlazio desberdin:
1-Kanpo: kalearekiko erlazioa. Estantzia guztiek hegoaldeko fatxadara ematen dute eta bakoitzak bere balkoia du.
2-Barru: barne-zirkulazioarekiko erlazioa. Fatxadari paralelo doan pasabideak estantzietarako sarrera ahalbidetzen du.
3-Albo: zeharkako erlazioa. Estantzia bakoitza albokora irekitzen da, espazioen jarraitasuna lortuz eta argitasuna etxebizitza osoan zehar zabalduz.
.
Reforma de vivienda:
Esta vivienda del casco antiguo de Donostia contiene 3 estancias principales, cada una de ellas con 3 relaciones diferentes:
1-Exterior : relación con la calle. Todas las estancias están orientadas al sur y cada una tiene su propio balcón.
2-Interior : relación con la circulación interior. El pasillo que va paralo a la fachada posibilita el acceso a los tres espacios.
3-Lateral : relación transversal. Cada estancia se abre a la que se encuentra a su lado, logrando la continuidad espacial y mayor luminosidad en toda la vivienda.

.