Saltar al contenido

.

NAG

Donostia, 2022

.

Etxebizitza segregazioa:
Donostiako alde zaharreko etxebizitza honetan, etxebizitza segregazio bat egin da, hau da, etxebizitza bat bi etxebizitzatan banatu da.
.
Segregación de vivienda:
En esta vivienda del casco antiguo de Donostia se ha hecho una segregación de vivienda, es decir, se ha dividido una vivienda en dos viviendas indedependientes.

.