Saltar al contenido

.

KB17

Oñati, 2022

Etxebizitza eraberritzea:
Etxebizitza honen eraberritze proiektuan, iparrera begirako fatxada nagusiko argiztapen-naturala ahal bezain beste aprobetxatzeko, honela antolatu dira espazioak: 
-Eguneko espazioek aipaturiko fatxadako miradore bat eta balkoia bere osotasunean hartzen dituzte. 
-Horretarako, bi komunek nukleo zentral bat sortzen dute etxebizitzaren bihotzean, pasabide ideia ekiditeko eta espazioak zeharkatzen dituen zirkulazioa lortzeko. Nukleo horrek bere baitan hartzen ditu, komunez gain, eguneko espazioak ixteko ateak eta baita zenbait almazenamendu-espazio ere.  
-Aurrera begira malgua izan nahi duen logela eremu bat proposatzen da perimetroan, bigarren miradorearen eta barne-patioko leihoen inguruan. Hasiera batean logela nagusiaren jantzigela izango den espazioan aurreikusten da etorkizunerako hirugarren logelarentzat tokia. 

Reforma de vivienda:
En este proyecto de renovación, con el fin de aprovechar al máximo la luz natural de la fachada principal orientada al norte, se han organizado los espacios de la siguiente manera: 
-Los espacios de día ocupan las zonas de uno de los miradores de la fachada y el balcón en su totalidad. 
-Para ello, los dos servicios forman un núcleo central, que crea una circulación cruzando los espacios y evitando la idea de pasillo. Ese núcleo contiene también puertas para cerrar los espacios de día y algunos espacios de almacenamiento. 
-En el perímetro se propone una zona de dormitorios que permita ser flexible en el futuro. El tercer dormitorio se crearía mediante la ocupación del vestidor actual. 

.